EVSİD’den uyarı: Çin ihracatta hızlandı yeni strateji geliştirelim

Özger, EVSİD’in, 39 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın sek­törel heyet programları çerçeve­sinde Meksika’ya çıkarma yaptı­ğını bildirdi.

Özger, “Meksika ile birlikte Kosta Rika ve Guatema­la gibi yakın ülkelerden alıcıları da Türk üreticiler ile buluşturdu” dedi. 1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksi­ka ve Latin Amerika pazarına yö­nelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ak­taran Özger, eylül ayında Şili ve çevre ülkelere yönelik bir organi­zasyon planladıklarını bildirdi. Özger, bundan sonraki aşamada Türk firmalarının bireysel düzey­de Meksika pazarını ve pazarda­ki müşterile­rini ziyaret etmelerinin önemli oldu­ğunu vurgu­ladı.

Özger, dö­viz kurunda­ki gelişmeler ve Çin’in tekrar ihracatta hız ka­zanması ile birlikte rekabet avan­tajı azalan Türk üreticisi için yep­yeni bir strateji ortaya konulma­sı gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl sektör olarak kilogram birim ihracat değeri­ni 3,77 dolara taşımayı başardık. 2023 yılının ilk ayında 4 dolar sı­nırını aştık. Rakiplerimiz Avru­pa ülkeleri ve hatta Çin, 6-7 dolar­la ihracat yapıyorken bizim artık nitelikli ürüne yönelmemiz, ye­ni, farklı ve kar marjının yüksek olduğu pazarlara girmemiz gere­kiyor. Kamudan bu konuda daha fazla destek bekliyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir